עמוד:300

שלב חמישי : חזרה מחישוב factorial ^ ) שוב מתבצעות ההוראות שמתחילות בכתובת 001 B ובהתאם נשלף ערך מהמחסנית והוא מושם ב 5 \ = 1- ולאחר מכן מתבצע החישוב AX BX = 1-1 = 1 ולסיום מתבצעת הוראת חזרה RET הנמצאת בכתובת . 00 IE איור 7 . 24 מציג מצב הזיכרון והאוגרים לאחר ביצוע הוראת החזרה . factorial 1 ) -D איור 7 . 24 מצב המעבד והזיכרון לאחר חזרה מזימון של factorial 1 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר