עמוד:299

שלב רביעי : חזרה מחישוב factorial ( O ) הפעם תהליך החישוב משתנה , מאחר וערכו של BX הוא , 0 הביצוע עובר להוראה שכתובתה 0010 ובהתאם מתבצעות הפעולות הבאות : מושם הערך 1 באוגר AX והביצוע ממשיך מהוראה שכתובתה , 00 IE היא הוראת החזרה RET איור 7 . 23 . מציג את מצב הזיכרון והאוגריס לאחר ביצוע הוראת החזרה . א > ור 7 . 23 מצב המעבד והזיכרון לאחר חזרה מזימון של factorial ( O )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר