עמוד:298

שלב שלישי : קריאה לפונקציה factorial ( O ) חישוב זה דומה לחישוב הקודם , ההוראה עליה מצביע IP היא ההוראה הראשונה בפונקציה . ערכו של BX שונה מ0- לכן מדלגים להמשך ביצוע החל מהוראה . 0016 לפני הזימון הרקורסיבי הבא , ערכו של BX נדחף למחסנית , ערכו BX של קטן ב1- ומתבצעת קריאה לפונקציה . factorial ( O ) nw > rt ? factorial איור 7 . 22 מתאר את מצב הזיכרון והאתרים לאחר הקריאה הדקורטיבית . איור 7 . 22 מצב המעבד והזיכרון לאחר שהתכנית הראשית קראה factorial ( O )^

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר