עמוד:296

לאחר קריאה לפונקציה , ערכו של BX הוא 2 ולמחסנית נדחפת כתובת הוראת החזרה 001 F ומצביע מחסנית . SP = OOFEh כדי לפשט את המעקב אחר החישוב חרקורסיבי נתאר את הזיכרון ומצב המעבד המכיל את הפונקציה הרקורסיבית בלבד . שלב ראשון : קריאה לפונקציה factorial ( 2 ) איור 7 . 20 מציג את מצב המעבד והזיכרון לאחר שהתכנית הראשית קראה לפונקציה הרקורסיבית . א 1 » ר 7 . 20 מצב המעבד והזיכרון לאחר שהתכנית הראשית קראה factorial ( 2 )^

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר