עמוד:292

א . כתובת החזרה 0018 נשלפת מכתובת במחסנית עליה מצביע SP והיא מאוחסנת באוגר IP ב . ערכו של SP גדל ב2- והוא כעת 00 FC בהתאם איור 7 . 17 מציג את מצב המעבד והזיכרון לאחר ביצוע הוראת החזרה ו שלב חמישי : חזרה מביצוע של הפונקציה הדקורטיבית ( זימון ראשון ) בכתובת החזרה נמצאת ההוראה RET ובהתאם מתבצעות הפעולות הבאות 1 א . כתובת החזרה 0018 נשלפת מהכתובת במחסנית עליה מצביע SP והיא מאוחסנת באוגר IP ב . ערכו של SP גדל ב2- והוא כעת OOFE אייר 7 . 17 מצב הזיכרון והמעבד לאחר חזרה מהזימון הרקורסיבי השני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר