עמוד:290

שנמצאת בכתובת . 0013 בהוראה זו מופחת 1 מערכו של AL ולאחר מכאן מתבצעת ההוראה call 000 F שנמצאת בכתובת . 0015 בעת הקריאה לפונקציה מתבצעות הפעולות הבאות א . ערכו של SP קטן ב2- וערכו הוא 00 FC ב . כתובת החזרה , היא הכתובת , 0018 נדחפת למחסנית לכתובת עליה מצביע SP ג . ערכו של ronwD IP והוא מצביע על הכתובת הראשונה בפונקציה היא הכתובת . 000 F כדי לפשט את המעקב נתאר את מצב המעבד והזיכרון רק לאחר ביצוע הוראת הקריאה לפונקציה וביצוע הוראת חזרה מפונקציה . איור 7 . 15 מציג את המצב של הזיכרון לאחר ביצוע הזימון לפונקציה : איור 7 . 15 מצב הזיכרון והמעבד לאחר הזימון הרקורסיבי הראשון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר