עמוד:289

א . SP קטן ב2- וערכו הוא OOFE ב . כתובת החזרה , היא הכתובת , 000 A נדחפת למחסנית לכתובת עליה מצביע SP ג . ערכו של IP משתנה והוא מצביע על הכתובת הראשונה בפונקציה היא הכתובת . 000 F האיור הבא מתאר את מצב הזיכרון והמעבד לאחר ביצוע הקריאה לפונקציה ; שלב שני : פונקציה רקורסיבית מזומנת בפעם הראשונה ההוראה הבאה שמתבצעת היא ההוראה עליה מצביע IP והיא נמצאת בכתובת . 000 F בהוראה זו ערכו של AL מושווה לערך , 0 ומאחר וערכו הוא , 2 הדבר מתבטא באוגר הדגליס . ההוראה הבאה je 0018 בודקת האם הערכים שהושוו מקודם זהים , ומאחר שעל-פי אוגר הדגלים התנאי נכשל - הקפיצה אינה מתבצעת , והביצוע עובר להוראה הבאה איור 7 . 14 מצב הזיכרון והמעבד לאחר קריאה לפונקציה example

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר