עמוד:281

7 . 7 מימוש פונקציות פונקציה היא פרוצדורה שמחזירה ערך . מקובל להחזיר ערכים באמצעות האתרים - ערך מטיפוס בית יוחזר באתר AL וערך מטיפוס מילה יוחזר באתר . AX אם נרצה להחזיר ערך מטיפוס מילה כפולה , נשתמש באוגרים DX-1 AX כאשר , המילה העליונה תאוחסן DX-2 והמילה התחתונה תאוחסן . AX-2 כאשר כותבים פונקציה יש לשים לב שלא יימחקו הערכים הקודמים של האתרים בהם משתמשים להחזרת ערך , ובהתאם להכניס את הערכים המקוריים של האתרים הללו למחסנית לפני הזימון שלה . יציאה מתכנית ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר