עמוד:280

אחסון סכום האיברים במשתנה ; sumarr שאלה 7 . 9 כתבו תכנית שתבדוק אס מערך של איברים מטיפוס מילה ממוין בסדר עולה תוך כדי שימוש במחסנית . שאלה 7 . 10 כתבו תכנית שתעביר לפרוצדורה מערך כפרמטר לפי אזכור . הפרוצדורה תמצא את הערך המקסימלי של המערך . שאלה 7 . 11 נתונה תכנית שבה פרוצדורה מזמנת פרוצודרה אחרת ? , עקבו אחר ביצוע התכנית ותארו את תפקיד המחסנית ואת תוכנה בשלב הקריאה לפרוצדורות השונות ובשלב החזרה מהן . start : . CODE . DATA . STACK 100 h . MODEL SMALL אתחול מקטע הנתונים ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר