עמוד:279

n 57 n n פרמטרים למחסנית כתובת תחילת המערך , לפי אזכור ; מספר האיברים במערך , לפי ערך ; מספרו הסידורי של האיבר הראשון שיש לסכם לפי ערך ; סכום חלק מאיברי מערך , לפי אזכור ; זימון הפרוצדורה ; סיום התכנית הגדרת הפרוצדורה מספר איברי המערך ; מספרו הסידורי של האיבר הראשון לחיבור ; חישוב מספר האיברים שיש לחבר ; כתובת תחילת המערך ; אתחול מסכם לערך 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר