עמוד:276

[ דוגמה 7 . 7 לדוגמה , נשנה את קטע התכנית שבדוגמה 7 . 6 ונרשום הוראות השומרות את ערכי האוגרים cx-1 ax ( ערכיים בהם אנו משתמשים בפרוצדורה ) לפני העברת הפרמטרים . השינויים שיש להכניס בתכנית הם שמירת תוכנם של האוגרים ; cx-1 ax דחיפת פרמטרים למחסנית 1 העברת מספר איברים כפרמטר לפי ערך ; העברת פרמטר לפי אזכור שבו יישמר סכום הסדרה ; זימון הפרוצדורה שחזור תוכנם של האוגרים ; cx-1 ax סיום התכנית < שאלה 7 . 8 הסבירו מה יקרה אם נשנה את סדר ההוראות באמצעותן משחזרים את תוכן האוגריס ונרשום pop ax pop ex

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר