עמוד:275

במהלך ביצוע ההוראות של הפרוצדורה , כל פנייה לכתובת [ bp-2 ] מתייחסת למשתנה העזר . בסיום הפרוצדורה עלינו לדאוג SP- \ y יצביע שוב על תחילת המחסנית , כלומר על הכתובת . 100 h לכן עלינו לשלוף תחילה את תוכן משתנה העזר , באמצעות ההוראה , POP ax ולאחסן אותו בכתובת עליה מצביע המצביע . [ bp + 2 ] כתוצאה גדל ערכו של מצביע המחסנית ב2- והוא חזר למצב שבו . sp = bp כעת נפעל לפי הנוהל לפיו פעלנו קודם נשתמש בהוראת החזרה , ret 4 שתגדיל את ערכו של SP לערך הכתובת המצביעה על ראש המחסנית . שאלה 7 . 7 כתבו תכנית שתסכם את n האיברים הראשונים בסדרת פיבונצי . בסדרת פיבונצי ערכם של שני האיברים הראשונים הוא 1 וכל איבר אחר הוא הסכום של שני האיברים שקדמו לו ., שימו לב , אנו משתמשים באופרנדים בהוראות התכנית הראשית וגם בהוראות הפרוצדורה . כדי למנוע מצב שבו ערכי האוגרים עלולים להשתנות בעקבות ביצוע הפרוצדורה , נהוג לשמרם במחסנית לפני העברת הפרמטרים ולפני הזימון לפרוצדורה . אחרי ביצוע הפרוצדורה , אנו "משחזרים" את ערכי האוגרים ושולפים אותם מהמחסנית . איור 7 . 13 מצב מחסנית לאחר הקצאת מקום למשתנה מקומי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר