עמוד:273

הפרוצדורה sumNum { טענת כניסה ! הפרוצדורה מקבלת את מספר האיברים בסדרה } { n טענת יציאה ו הפרוצדורה מחזירה את הסכום של איברי הסדרה ו { 1 , 3 , 5 , 7 ,. .. הפרוצדורה משתמשת באוגר AX לחישוב איבר ובאוגר CX כמונה לולאה . כמו-כן מגדירה הפרוצדורה משתנה מקומי wnwnn temp לחישוב סכום האיברים . להלן האלגוריתם של הפרוצדורה bp = sp אפס אוגר cx = O הקצה מקום למשתנה מקומי : temp דחוף ex למחסנית ax = 1 cx = n כל עוד 0 x ^ 0 בצע ex = ex - 1 ax = ax + 2 temp = temp + ax-. שלוף את סכום הסדרה ax = [ bp-2 ] אחסן תוצאה במשתנה [ bp + 2 ] = ax : sum הערה , באלגוריתם זה ניתן לסכם את הסדרה ישירות למשתנה sum להלן התכנית המלאה : תכנית ראשית r . CODE sum DWO n DW 10 . DATA . STACK lOOh . MODEL SMALL mov ax , @ DATA start :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר