עמוד:269

call swapByRef push bx lea bx , b push bx lea bx , a mov ds , ax mov ax , @ DATA start : דוחפים למחסנית את כתובת המשתנה ; a דוחפים למחסנית את כתובת המשתנה ; b זימון הפרוצדורה ; swapByRef ( a , b ) סיום התכנית ; int 21 h mov ax , 4 c 00 h הגדרת הפרוצדורה ; swapByRefPROC גוף הפרוצדורה ( יפורט בהמשך ) ; END start swapByRefENDP באיור 7 . 10 מוצג מצבו של קטע מהמחסנית , לאחר זימון הפרוצדורה איור 7 . 10 מצב מקטע הנתונים והמחסנית לאחר זימון פרוצדורה swapByRef

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר