עמוד:264

7 . 4 העברת פרמטרים בשפת אסמבלי אפשר לפנות אל משתני התכנית גם בהוראות הפרוצדורה וכך להתייחס אליהם כאל משתנים גלובליים . קיימות שתי שיטות למימוש מנגנון העברת הפרמטרים בהן משתמשים בשפת אסמבלי : שימוש באוגרים כלליים ושימוש במחסנית . באופן דומה למשתנים גלובליים , הגישה לאוגרים אפשרית מכל הוראה בתכנית , בין אם היא הוראה בפרוצדורה או הוראה בתכנית הראשית . אולם השימוש באוגרים מוגבל משום שמספרם קטן וגס התכנית הראשית משתמשת בהם . לעומת זאת , השימוש במחסנית מאפשר לנו שאלה 7 . 5 השתמשו באיור המציג את מצב הזיכרון והאתרים והסבירו בעזרתו מה היה קורה אילו הפרוצדורה initData לא היתה כוללת את הוראת החזרה ? RET איור 7 . 8 מצב הזיכרון לאחר ההוראה ret ( הוראת החזרה מהפרוצדורה )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר