עמוד:262

שלב א לאחר טעינת התכנית לזיכרון באיור 7 . 6 אפשר לראות את מצב הזיכרון לאחר טעינת התכנית לזיכרון . במצב זה אוגר IP מכיל את כתובת ההוראה הראשונה , שהיא ההוראה המזמנת את הפרוצדורה . שלב ב לאחר הקריאה לפרוצדורה לאחר קריאה לפרוצדורה זו מתבצעות הפעולות האלה ו ערכו של אוגר SP קטן ב . 2- כתובת החזרה ( שהיא כתובת ההוראה הבאה לביצוע השמורה ב ( 1 ? - מוכנסת למחסנית בכתובת . SS : SP כתובת IP מתעדכנת ומצביעה על ההוראה הראשונה לביצוע בפרוצדורה . איור 7 . 6 מצב הזיכרון לאחר טעינת התכנית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר