עמוד:259

באיור 7 . 5 מודגם התהליך של שליפת איבר ממחסנית . נעקוב אחר שלבי הביצוע של הוראת השליפה ( אחרי שדחפנו את הערך . 1 : ( 3 F 4 Ch שליפת הבית מן הכתובת היחסית , FEh והעברתו לתוך הבית התחתון של ? . DX DL = 4 Ch . 2 הוספת SP = FEh + FFh ? . - > 1 . 3 שליפת הבית מן הכתובת היחסית , FFh והעברתו לתוך הבית העליון של DH = 3 Fh ? . DX A הוספת SP = FFh + 1 = lOOh ? . SP-5 1 שימו לב , ההוראה אינה משנה את התוכן של כתובת כלשהי בזיכרון , ואינה מוחקת את הנתון שנשלף מן המחסנית . הנתון הזה יוחלף רק כאשר נתון חדש יידחף למחסנית באותה כתובת . בהמשך פרק זה נמשיך להתייחס לכתובת היחסית במחסנית עליה מצביע האוגר , SP אך נזכור שלחישוב הכתובת האפקטיבית של איבר במחסנית יש לחבר את ערכו של SP עם ערכו של . 88 איור 7 . 5 ביצוע ההוראה pop dx

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר