עמוד:258

נעקוב אחר ביצוע ההוראה לפי השלבים , 4-1 שיתוארו להלן ו . 1 הפחתת . 2 SP = lOOh - 1 = FFh . SP-n 1 דחיפת AH = 3 Fh לתוך הכתובת היחסית FFh במקטע המחסנית . חישוב הכתובת האפקטיבית של התא במחסנית אליו נדחף ערך זה , מתבצע על-ידי חיבור ערכו של SS עם ערכו של . 3 SP הפחתת A SP = FFh - 1 = FEh = SP-0 1 דחיפת AL = 4 Ch לתוך הכתובת היחסית FEh במקטע המחסנית . באופן דומה למתואר בשלב , 2 חישוב הכתובת האפקטיבית של התא אליו נדחף ערך זה , מתבצע על-ידי חיבור ערכו של SS עם ערכו של . SP ב . ההוראה POP הפעולה ההפוכה לפעולת הדחיפה היא פעולת השליפה אופרנד POP : nmvKwo שלוף מן המחסנית מילה , והעבר אותה לתוך האופרנד . ביצוע ההוראה הזו מגדיל ב2- את תוכנו של SP ( הכתובת היחסית . ( האופרנד יכול להיות אוגר או משתנה מטיפוס מילה . להוראה זו אין השפעה על הדגלים . איור 7 . 4 דחיפת האוגר למחסנית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר