עמוד:257

משמעותה : דחוף למחסנית את האופרנד ועדכן את תוכנו של SP ( ביצוע ההוראה הזו מקטין ב2- את תוכנו של . ( SP האופרנד יכול להיות הוא נתון מיידי , אוגר או משתנה , מטיפוס מילה . להוראה זו אין השפעה על דגלים . לדוגמה . ? דחוף למחסנית את תוכן אוגר push ax ; ax דחוף למחסנית את הערך push 10 ; 10 דחוף למחסנית את תוכן המשתנה push var ; var הוראה שגויה !!! האופרנד אינו מטיפוס מילה ; push al פעולת הדחיפה מבטיחה שהשיטה לאחסון מילים במחסנית תהיה עקבית ביחס לשיטה שבה מאוחסן נתון במקטע הנתונים . לכן , בפעולת הדחיפה , החלק התחתון של האופרנד מאוחסן בכתובת נמוכה יותר , וחלקו העליון - בכתובת גבוהה יותר . דוגמה 7 . 2 הדוגמה שלפניכם ממחישה בעזרת ערכים מספריים את צורת האחסון של האופרנד במחסנית . הניחו כי : AX = 3 F 4 O 1 SP = 100 h וההוראה הבאה שתבוצע היא push ax בדקו כיצד האוגר SP והאוגר AX יושפעו מביצוע ההוראה . פתרון ביצוע ההוראה יגרום לדחיפת עותק של האוגר AX למחסנית , כפי שאפשר לראות באיור . 7 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר