עמוד:252

הראשונה בפרוצדורה . לאחר הידור וקישור , שם הפרוצדורה מוחלף בכתובת של ההוראה הראשונה בה . ב . ההוראה ( RETurn ) RET n RET להוראה זו אין אופרנדים אבל היא יכולה לכלול מספר n ( אופציונלי ) שאליו נתייחס בהמשך . משמעות ההוראה היא : חזור להוראה העוקבת להוראה שקראה לפרוצדורה , והמשך משם את ביצוע התכנית . כדי לבצע פעולה זו , המעבד צריך לזכור את כתובת הוראת החזרה ; לשם כך הוא משתמש במקטע המחסנית ( בהמשך נדון בנושא זה . ( אפשרות נוספת היא לרשום את הפרוצדורה בתחילת התכנית , לפני ההוראה הראשונה . לדוגמה . DATA STACK 100 h . MODEL SMALL CODE x DW ? aDB ? הגדרת הפרוצדורה mov ax , @ DATA initData PROC ; mov ds , ax חזרה מפתצדורה ; ret initData ENDP תכנית ראשית ; call initData ; , 77 ? mns part start : סיום התכנית END start int 21 h mov ax , 4 c 00 h

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר