עמוד:248

אחסון תוצאה במערך ; sum jb loop row cmp bx , ROWxCOLUMN add bx , COLUMN inc di mov sum [ di ] , cl סיום לולאה חיצונית ויציאה מהתכנית ; END start int 21 h mov ax , 4 ch שאלה 6 . 16 כתבו תכנית שתאחסן את סדרת המספרים ..., 13 , 10 , 7 , 4 , 1 במערך דו-ממדי בגודל . 3 x 4 שאלה 6 . 17 כתבו תכנית שתמצא את האיבר המקסימלי בכל שורה במערך דו-ממדי בגודל 4 עמודות ו6- שורות , ותאחסן את הסכומים במערך חד-ממדי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר