עמוד:244

נניח כי BX = lOOOh והאוגר , SI = 880 h ההוראה הזו תעתיק את הנתון הרשום בכתובת DS : 1 880 אל אוגר , AL כפי שאפשר לראות באיור . 6 . 7 באופן דומה אפשר לרשום כתובת במיעון אינדקס-בסיס עם העתק [ BX + SI + disp ] או [ BX + DI + disp ] disp [ BX ] [ si ] או [ BP + SI + disp ] disp [ BX ][ DI ] או [ BP + DI + disp ] disp [ BP ][ SI ] או disp [ BP ][ DI ] ^ : nn : n באיור 6 . 7 הוצג חישוב של הכתובת במיעון אינדקס-בסיס עם העתק , אם נניח כי , BX = lOOOh האוגר SI = 880 h וההעתק הוא , 4 ההוראה mov al , 4 [ bx ][ si ] תעתיק את הנתון בכתובת DS : 1 884 אל האוגר , AL כמתואר באיור . 6 . 8 איור 6 . 7 מיעון אינדקס-בסיס איור 6 . 8 מיעון אינדקס-בסיס עם העתק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר