עמוד:242

אתחול הערכים של שתי רשומות פריט ; אתחול מקטע הנתונים ( BX מצביע על תחילת הרשומה הראשונה ; תוכן השדה כנלוו ! של הרשומה הראשונה BX ; AL = מצביע על תחילת הרשומה השנייה ; תוכן השדה כמות של הרשומה השנייה ; AL < -AL + יציאה מתכנית שאלה 6 . 14 א . הגדירו רשומה שתתאר את הפריט תלמיד ותכלול את השדות האלה - 1 מספר תלמיד מטיפוס מילה ; - מספר הכיתה שבה לומד התלמיד מטיפוס בית - r ציון במקצוע מדעי המחשב מטיפוס בית ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר