עמוד:240

6 . 8 מיעון בסיס ( Base Relative Addressing ) שיטת מיעון זו דומה לשיטת מיעון אינדקס ישיר , אלא שבה משתמשים להצבעה באחד מאוגרי הבסיס . BP- ) BX אוגר BX מתאר היסט של כתובת יחסית לאוגר מקטע הנתונים ( DS ) ואוגר BP מתאר היסט של כתובת יחסית לאוגר מקטע מחסנית . ( SS ) שאלה 6 . 11 א . חזרו לתכנית שהוצגה בפתרון לדוגמה 6 . 5 והכניסו בה שינוי : השתמשו בהוראה LOOP כדי לסכם מערך שאיבריו מטיפוס מילה וגודלו מוגדר כקבוע MAX ב . כתבו תכנית שתסכם איברי מערך חד-ממדי שגודלו אינו נתון אך האיבר האחרון בו הוא .-1 הניחו כי גודל המערך קטן מ . 100- לסיכום , נציין כי אפשר לכתוב תכנית דומה ולהשתמש במיעון אוגר עקיף כדי לגשת לאיבר במערך . לדוגמה , נרשום את ההוראה add al , [ si ] ערכו התחילי של SI מכיל את הכתובת האפקטיבית של האיבר הראשון במערך . החיסרון של שיטה זו הוא ! הכתובת של תחילת המערך אינה נשמרת ואם נצטרך לבצע כמה פעולות על המערך , נצטרך לאתחל , בכל פעולה , את ערכו של SI לכתובת האפקטיבית של האיבר הראשון . שאלה 6 . 12 כתבו תכנית שתגדיר ואתתחל מערך מטיפוס בית , בן 10 איברים , המכילים מספרים עם סימן . התכנית תמצא את המספר הקטן ביותר ואת המספר הגדול ביותר במערך . הניחו כי איברי המערך שונים זה מזה . שאלה 6 . 13 כתבו תכנית שתגדיר מערך מטיפוס מילה , בן 20 איברים , ותאתחל אותו לסדרת המספרים ו ...., 3 , 2 , 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר