עמוד:239

אתחול מערך שבו 5 איברים בגודל בית ; סכום איברי המערך ; אתחול מקטע הנתונים אתחול משתנים מצביע על איבר המערך r סכום איברי מערך גוף הלולאה ; ; al ?—al + a [ si ] קדם מציין לאיבר במערך ; si <— si + 1 השווה מציין מערך למספר איברי המערך ; מציין שונה מאיבר אחרון במערך ; העתק סכום איברים למשתנה mov sum , bl ; sum יציאה מתכנית end start int 21 h mov ax , 004 ch כדי לכתוב תכנית כללית יותר , נשתדל להימנע מלרשום בהוראות את מספר האיברים בצורה מפורשת 1 במקום זאת נשתמש בקבוע MAX שמציין את מספר האיברים במערך . לשימוש בקבוע יש יתרון , כי הדבר היחיד שנצטרך לעשות כאשר נרצה לשנות את גודל המערך , יהיה לשנות את ערכו של הקבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר