עמוד:238

שאלה 6 . 10 נתונים שני מערכים המוגדרים בצורה הזו רשמו הוראות מתאימות לביצוע ההשמות האלה ו p [ 2 ]« -q [ 2 ] P [ 4 ] < -q [ 3 ] P [ l ] -q [ 4 ] זכרו שמציין תא מתחיל ב . 0- שיטת מיעון זו מאפשרת גישה נוחה לכל האיברים של מערך חד-ממדי ( או לחלק מהם . ( שימו לב , אס הערך המושם באתר SI חורג מגבולות המערך , לא נקבל הודעת שגיאה ( אלא אם נפנה לאזור בזיכרון שאליו אנו לא מורשים לפנות ; הדיון בנושא זה יובא בפרק האחרון ) וביצוע התכנית יימשך כרגיל . סביר להניח שבמקרה כזה נקבל תוצאות שגויות שאינן צפויות . בשפת אסמבלי , האחריות לחישוב כתובות תקינות מוטלת על המתכנת , בניגוד לשפות עיליות ( כדוגמת שפת פסקל , , ( JAVA שבהן חריגה כזו תגרור שגיאת הידור . דוגמה 6 . 5 נציג תכנית המסכמת איברי מערך , a המכיל 5 איברים מטיפוס בית . האלגוריתם שנממש הוא : השם sum = 0 לכל i = 0 עד i = 4 בצע sum <— sum + a [ i ] פתרון לחישוב כתובת של איבר במערך ? ההעתק יצביע על הכתובת של האיבר הראשון במערך , ובאוגר SI נצביע על איבר i במערך . המערך הוא מטיפוס בית , עלינו להוסיף 1 לאוגר , SI כדי להצביע על איבר העוקב לאיבר ה- . i

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר