עמוד:233

6 . 3 in £ . 9 נציג תכנית שמשווה בין שני נתונים מטיפוס בית , המאוחסנים בזיכרון בתאים עוקבים ואם הנתונים אינם שווים , נגדיל את ערכו של הנתון השני . 1-1 ( b ) בתכנית זו נחשב את כתובת אחד המשתנים , בעזרת הכתובת של המשתנה השני . start : . CODE bDB 02 aDBOl . DATA . STACK 100 h . MODEL SMALL אתחול מקטע הנתונים ; mov ds , ax mov ax , @ DATA כתובת של משתנה mov al , [ bx ] ; al <— a lea bx , a ; bx <— a חישוב כתובת משתנה inc bx ; b האם DVD end if : inc byte ptr [ bx ] ; b ^ b + 1 je end if cmp al , [ bx ] ; a = b התכנית ; end start int 21 h mov ax , 004 ch בתכנית זו השתמשנו בהוראה LEA כדי להעתיק את כתובת המשתנה a לאוגר BX ובאמצעותו חישבנו את כתובתו של המשתנה b כסכום של כתובתו של המשתנה a ומספר הבתים שתופס משתנה . a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר