עמוד:232

שאלה 6 . 7 הסבירו מה מבצעת התכנית הרשומה להלן י רשמו לכל הוראה הערה שתתאר את הפעולה ואת הערך המושם באופרנד היעד . . MODEL SMALL . CODE t DD ? zDD ? y DD HA 2092 Ah x DD 12345678 h . DATA . STACK 100 h mov word ptr z , ax add ax , word ptr y mov ax , word ptr x mov ds , ax mov ax , @ DATA start : END start int 21 h mov ax , 004 ch mov word ptr z + 2 , ax adc ax , word ptr y + 2 mov ax , word ptr x + 2 6 . 6 . 2 חישוב כתובות בשיטת טיעון זו , בדומה לשאר שיטות המיעון העקיפות ( שנציג בהמשך , ( אנו מתייחסים לכתובת כאל מספר המאוחסן באוגר שאפשר לבצע עליו פעולות חשבון , כמו חיבור וחיסור . תוצאת החישוב היא מספר המבטא כתובת אחרת בזיכרון , שאפשר לפנות אליה בהמשך . כך למשל ניתן לחשב את הכתובת של משתנה מסוים , כאשר ידוע מיקומו ביחס לכתובת נתונה של משתנה אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר