עמוד:230

לדוגמה , נניח כי ערכו של האוגר BX הוא . 100 h לאחר ביצוע ההוראה , מועתק לאוגר AL הנתון השמור בכתובת . DS : [ 0100 h ] שימו לב f בשיטת מיעון זו אפשר להשתמש רק באוגרים BX , SI , DI , BP ולכן ההוראה ; [ add ax , [ ex אינה חוקית . ארבעת האוגרים שמצביעים על כתובת תא בזיכרון , מציינים היסט ביחס לאוגר מקטע מסוים , כאשר : האתרים DI , SI , BX מציינים את ההיסט יחסית לאוגר סגמנט הנתונים . \ DS אוגר BP מכיל היסט יחסית לסגמנט המחסנית SS ( עליו נרחיב את ההסבר בפרק הבא . ( 6 . 6 . 1 אתחול אוגר מצביע לפני שמשתמשים בשיטת טיעון עקיף בעזרת אוגר , יש לדאוג שהאוגר המצביע המתאים , יכיל את הכתובת של המשתנה אליו רוצים לפנות . נתאר שתי שיטות לאתחול אוגר מצביע בכתובת : א . בשיטה הראשונה נשתמש בהוראת מיעון הנקראת . LEA מבנה ההוראה ( Load Effective Address ) LEA הוא : כתובת , אוגר LEA ומשמעותה ? טען את הכתובת של תא בזיכרון לתוך אוגר מצביע שחייב להיות בן 16 סיביות . הוראה זו שייכת לקבוצת הוראות העברה , ובדומה לשאר ההוראות בקבוצה זו אין לה השפעה על אוגר הדגלים . לדוגמה : ההוראה lea bx , a מעתיקה לאוגר BX את הכתובת של משתנה . a שימו לב , יש הבדל בין שתי ההוראות האלה : הנתון השמור במשתנה a מועתק לאוגר mov bx , a ; BX הכתובת של משתנה a מועתקת לאוגר lea bx , a ; BX

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר