עמוד:228

loop again ; endloop inc b ; b < -b + I שימו לב : b-1 a הם שמות תאים בזיכרון , ולא שמות אוגרים ! כמו כן שימו לב , שתכנית זו קצרה יותר מהתכנית שרשומה בדוגמה , 6 . 1 מפני שלא צריך להעתיק נתונים ממשתנים לאוגרים ולהיפך . נבחן כעת את מספר הפניות לזיכרון בביצוע ההוראות בגוף הלולאה add a , 2 b inc המחזור הבאה-וביצוע של כל אחת מההוראות האלה , כולל פנייה לזיכרון בפעולות אלה ? בפעולה הראשונה שבה נקראת ההוראה מהזיכרון ; בפעולה השלישית , כדי לקרוא את ערך האופרנד המשתתף בחישוב ! בפעולה החמישית , כדי לכתוב את תוצאת החישוב בזיכרון . אפשר לראות כי למרות שקטע תכנית זה קצר יותר , ביצועו יארך זמן רב יותר , וזאת משום שבמהלך ביצוע כל אחת משתי ההוראות הראשונות בגוף הלולאה , יש 3 פניות לזיכרון ( במקום פנייה אחת במיעון אוגר . ( שאלה 6 . 5 רשמו את שיטת המיעון המתאימה לכל הוראת INC-7 ADD , MOV בקטע התכנית שהובא בדוגמה . 6 . 1 שאלה 6 . 6 בזיכרון הוגדרו שני משתנים a DB 20 h h b DB 51 א . לכל אחת מההוראות הבאות , רשמו את הפעולות במחזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר