עמוד:226

6 . 5 מיעון ישיר ( Direct addressing mode ) בשיטת המיעון הישיר אחד מהאופרנדים בהוראה מכיל את הכתובת שלתאבזיכל 1 ן שמכיל את הנתון עליו תתבצע ההוראה . כתובת של תא בזיכרון יכולה להיות נתונה על-ידי ציון של שם משתנה או בצורה מפורשת . לדוגמה י נניח כי ההיסט של המשתנה a במקטע הנתונים הוא ; 1234 h שתי ההוראות הבאות מעתיקות את תוכן אותו תא ב \ יכרון לאוגר AX והן תתורגמנה לאותה כתובת בזיכרון : mov ax , ds : [ 1234 h ] mov ax , a העתקת נתונים מזיכרון לאוגרים ; al = 4 bl = 3 ' ^ אתחול מונה לולאה ; גוף הלולאה ; bl = bl + 1 ; al = al + 2 ' npran ; endl 0 ° P תוצאות לזיכרון ; ; b = bl ; a = al בתכנית זו , ההוראות בגוף הלולאה קובעות את משך הביצוע של התכנית משום שהן מתבצעות 100 פעם ( בעוד שהוראות שלפני ואחרי הלולאה מתבצעות רק פעם אחת . ( אם רוצים להעריך את משך הביצוע של התכנית כולה , יש לבחון את ההוראות הרשומות בגוף הלולאה ולהעריך כמה פעמים המעבד פונה לזיכרון בתהליך הבאה-וביצוע . גוף הלולאה בתכנית כולל שתי הוראות ו חיבור הנתון 2 לאוגר AL והוספת 1 לערכו של . BL בביצוע המחזור הבאה-וביצוע של כל אחת מההוראות הללו , מתבצעת פנייה לזיכרון רק כדי לקרוא את ההוראה ( פעולה מס . 1 במחזור הבאה-ביצוע . ( גם בביצוע ההוראה LOOP הפנייה לזיכרון נעשית רק בשלב קריאת ההוראה עצמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר