עמוד:225

6 . 4 מיעון אוגר ( Register addressing ) בשיטת מיעון זו , האופרנדים הם אוגרים . הוראה יכולה להכיל אופרנד אחד שהוא אוגר , לדוגמה ? . inc ax או שני אופרנדים שהם אוגרים . add al , ah ? בדומה לשיטת המיעון המיידי , גס הביצוע של הוראות בשיטת מיעון זו הוא מהיר יחסית , מפני שהפנייה לזיכרון נעשית רק בשלב ההבאה , שבו נקראת ההוראה עצמה . כדי לקצר את זמן הביצוע של התכנית , נעדיף בדרך כלל , להשתמש במיעון אוגרים ולבצע את הפעולות הדרושות על האוגרים . אולם מספר האתרים למטרות כלליות הוא קטן , ולכן לא תמיד ניתן לאחסן בהם את כל משתני התכנית . במקרים אלה נעדיף להקצות אוגרים למשתנים שפונים אליהם פעמים רבות במהלך ביצוע התכנית , למשל כאשר משתמשים בלולאות , ואילו ליתר המשתנים , אליהם פונים פחות פעמים , נקצה מקומות בזכרון . 1 דוגמה 6 . 1 נתרגם את האלגוריתם הבא להוראות בשפת אסמבלי ונשתמש במיעון אוגר בהוראות המרכיבות את גוף הלולאה : במהלך ביצוע הלולאה נגשים הרבה פעמים 100 ) פעם ) למשתנים , / - ) b , a לכן נעדיף לאחסן משתנים אלה באוגרים ונשתמש בהם לביצוע ההוראות בגוף הלולאה . בסיום הלולאה נאחסן את התוצאות בזיכרון . בהתאם לכך נתרגם את האלגוריתם ונרשום את ההוראות המתאימות בשפת סף :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר