עמוד:220

שאלה 6 . 2 א . הגדירו מערך דו-ממדי בשם , a בגודל 5 שורות ו10- עמודות , שאיבריו יהיו מטיפוס מילה . ב . חשבו את ההיסט של האיברים האלה מתחילת המערך . ? a [ 3 , 9 ] a [ 5 , 10 ] a [ 0 , 0 ] ג . ייצוג רשומה בשפת אסמבלי רשומה ( record ) היא קבוצה של פריטים , הנקראים שדות i לכל שדה יש שם מזהה והוא יכול להיות מטיפוס שונה . בהמשך סעיף זה נציג כיצד מגדירים ומעבדים רשומות בשפת אסמבלי . כדי להקצות מקום בזיכרון לרשומה , עלינו להגדיר תחילה את המבנה של הרשומה ולאחר מכן לאתחל את ערכי השדות בערכים . א . ההצהרה של רשומה נרשמת לפני מקטע הנתונים . מבנה ההצהרה הוא STRUC > שס רשומה < פירוט השדות ENDS > שם רשומה < לדוגמה , נגדיר מבנה של רשומה בשם . item רשומה זו מכילה את השדות האלה ו מספר הפריט — שדה מטיפוס מילה ; כמות במלאי — שדה מטיפוס בית ; מספר ספק המספק את הפריט — שדה מטיפוס מילה . הצהרה על רשומה item ENDS supplier DW ? quantity DB ? itemnum DW ? item STRUC : item

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר