עמוד:216

אפשר להצהיר על מערך חד-ממדי ולציין את מספר האיברים שיהיו בו ) לשם כך משתמשים בהנחיית האסמבלר . DUP לדוגמה a DB 8 DUP (?) בהצהרה זו הגדרנו מערך חד-ממדי ששמו a ובו 8 איברים ( שאינם מאותחלים לערך כלשהו ) שמצייניהם הם מ0- עד . 7 ובאופן דומה , ההצהרה הזו ו a DW 100 DUP ( 10 ) מגדירה מערך בן 100 איברים מטיפוס מילה , המאותחלים כולם לערך 10 ( בשיטה העשרונית ) ומצייני איבריהם הם מ0- עד . 99 כדי לפנות לאיבר i-n במערך חד-ממדי יש לחשב את ההיסט של האיבר מתחילת המערך ככפל של מיקום האיבר בגודל טיפוס האיבר . לדוגמה : א . ההיסט של האיבר השלישי , כלומר , 1 = 2 מתחילת המערך מטיפוס בית הוא : . 2 x 1 ב . ההיסט של האיבר השלישי , כלומר , 1 = 2 מתחילת המערך מטיפוס מילה הוא ו . 2 x 2 שאלה 6 . 1 רשמו הצהרות מתאימות למערכים הבאים : א . מערך חד-ממדי בו 100 איברים מטיפוס בית שכל איבריו מאותחלים ל . 0- ב . מערך חד-ממדי בן 25 איברים מטיפוס מילה כפולה . ג . האם לשני המערכים שהגדרתם בסעיפים א' ו-ב' מוקצה אותו שטח זיכרון ? נמקו את תשובתכם . ד . הגדירו קבוע SIZE והשתמשו בו להגדרת מערך חד-ממדי בן 10 איברים . ה . חשבו את ההיסט של האיבר ה7- במעך חד-ממדי שהגדרתם בסעיף א' ובמערך הדו-ממדי שהגדרתם בסעיף ב . ב . הגדרת מערך דו-ממדי איברי מערך דו-ממדי מאוחסנים במקטע הנתונים ברצף של תאים בדומה למערך חד-ממדי . ראו איור . 6 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר