עמוד:213

ב . תנו דוגמה לערך של response עבורו תכנית זו יעילה יותר , כלומר הלולאה תתבצע מספר קטן של פעמים מאשר בתכנית הקודמת . ג . תנו דוגמה לערך של response עבורו השינוי בתכנית לא שיפר את היעילות , כלומר מספר הפעמים שלולאה תתבצע יהיה זהה בשני המקרים . again : shl ax , 1 mov ax , x mov bl , 0 mov ds , ax mov ax , @ DATA start : jne again cmp ax , 0 next : inc BL jnc next סיום התכנית ; END start int 21 h mov ax , 4 ch שאלה 5 . 31 יש להרחיב את התכנית הבודקת את טופס הצפייה response של צופה טלוויזיה כך שתבדוק גם את התנאים הבאים א . האם הוא צופה בתכנית 2 ו5- ב . האם הוא צופה בתכנית 2 או 5 ג . האם הוא צופה ב3- תכניות בדיוק ד . האם הוא צופה בין 2 ל4- תכניות מתוך ה10- את תוצאת כל תנאי שמרו במשתנה זיכרון מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר