עמוד:209

לפקודה זו יש משמעות כאשר מתייחסים לערך של אופרנד היעד כאל מספר מכוון . במקרה כזה הוראה זו מבצעת חילוק 2 N-a לדוגמה mov cl , 2 mov al , 11100101 ; a \ < - 11100101 התוצאה היא : sar al , cl ; al < - 11111001 הדגלים המושפעים מהוראות הזזה ימינה הם : CF מכיל את הסיבית האחרונה שגלשה - OF הוא 1 אם משתנה סימן האופרנד tPDpwn ZF , SF אם התוצאה היא אפס או שלילית AF אינו מושפע שאלה 5 . 30 א . כתבו קטע של תכנית הבודק אם מספר נתון הוא זוגי . ב . הסבירו מה קטע התכנית הבא מבצע ; איור 5 . 24 הזזה אריתמטית ימינה של בית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר