עמוד:208

כאשר לכל הוראה יש שתי צורות 1 ' , אופרנד יעד 1 SHR , אופרנד יעד SAR שמשמעותה ו / 2 אופרנד יעד <— אופרנד יעד CL , אופרנד יעד CL SHR , אופרנד יעד SAR שמשמעותה י / 2 CL אופרנד יעד *— אופרנד יעד כאשר אופרנד היעד הוא אוגר או תא בזיכרון . ההוראה SHR מזיזה את הסיביות ימינה ומשלימה את הסיבית משמאל ( המשמעותית ביותר ) באפס . הסיבית האחרונה שהוצאה מוכנסת לדגל CF י לדוגמה : ; al « -01100101 התוצאה היא : ; al ?< - 0001 1011 ההוראה SAR מזיזה את הסיביות ימינה ומשלימה את הסיבית משמאל ( המשמעותית ביותר ) בערך של סיבית הסימן לפני ההזזה . הסיבית האחרונה שהוצאה מוכנסת לדגל 1 CF shr al , cl mov cl , 2 mov al , 01100101 איור 5 . 23 הזזה לוגית ימינה של בית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר