עמוד:207

OF יהיה 1 ויציין גלישה אם התוצאה שינתה את הסימן בהזזה אחרונה בלבד הדגלים ZF , PF , SF משתנים בהתאם לתוצאה הדגל AF לא מוגדר ראינו הכפלה בחזקות של , 2 אך ניתן גם לבצע הכפלה No שאינו חזקה של . 2 לדוגמה , כדי להכפיל את אוגר AX ב , 10- נוכל לרשום את הפעולה ו 3 ( 2 ') ( 2 ) + AX 2 = AX 8 + AX 10 = AX AX ובהתאם , נרשום את ההוראות הבאות : shl ax , I ; AX < -AX-2 mov bx , ax ; BX < - 2 AX 4 = 8 ? AX shl ax , 2 ; AX < - 2 AX add ax , bx ; AX ^ - AX + BX = 8 AX + 2 AX = 10 AX נציין כי ניתן כמובן להשתמש בהוראה MUL לביצוע כפל זה . אך כפי שנראה בפרק הבא , מספר מחזורי הוראה לביצוע הוראות לוגיות והוראות הזזה קטן ולכן למרות שכתבנו מספר הוראות זמן ביצוע התכנית יהיה קצר יותר לעומת תכנית הכוללת הוראת MUL אחת משום שמספר מחזורי ההוראה לביצוע MUL גדול מאוד . שאלה 5 . 29 השתמשו בהוראות הזזה ורשמו הוראות בשפת אסמבלי להכפלת תוכן האוגר AX ב . 18- 5 . 7 . 2 הוראות הזזה ימינה SAR-1 SHR קבוצה זו כוללת שתי הוראות כ הוראת הזזה אריתמטית ימינה , ( Shift ArithmeticRight ) SAR - המטפלת במספרים מכוונים . ההוראה להזזה לוגית ימינה , ( Shift Right ) SHR - המטפלת במספרים בלתי מכוונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר