עמוד:206

לדוגמה : ; al < - 10100000 ; al * - 01010000 ; al ^ 00101000 אנו יכולים לבצע אותו הדבר תוך שימוש בהוראת הזזה מרובה , לדוגמה shl al , cl mov cl , 3 mov al , 28 h אלא שהפעם , דגל הנשא יונף רק אם הסיבית האחרונה שגלשה היא , 1 ודגל הגלישה OF לא מושפע . לסיכום , הדגלים המושפעים בהוראות הזזה MJpJ - Off לערך הסיבית השמאלית ביותר שנשמטה shl al , 1 mov al , 28 h sal al , 1 טבלה 5 . 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר