עמוד:201

שאלה 5 . 26 עקבו אחר ההוראות הבאות , וציינו עבור כל אחת מהן אילו סיביות באוגר AX יושפעו מביצוע פעולת המיסוך ומה יהיה ערכו של האוגר AX לאחר ביצוע כל הוראה ו י xor ax , 8000 h and ax , OFFDFh or ax , 08 h mov ex , 0 C 123 h xor ax , OFFFFh xor ax , OFOOFh and ax , OFFFOh or ax , OFOOh שאלה 5 . 27 ערכו סקר בין צופי הטלוויזיה ובדקו את שעות הצפייה המועדפות שלהם . בכל טופס סימן צופה את המידע הבא כתבו תכנית המגדירה 4 משתנים שמכילים את המידע של ארבעה צופי טלוויזיה ( שתי נשים ושני גברים ) והשוו בין הרגלי הצפייה של נשים לגברים . תהליך ההשוואה יתבצע כדלקמן : תחילה מצאו את שעות הצפייה המשותפות לכל הנשים ואחר את שעות הצפייה המשותפות לכל הגברים . לסיום השוו את שעות הצפייה של הנשים והגברים . אם גברים ונשים מעדיפים אותן שעות צפייה השימו במשתנה חמישי את הערך 1 אחרת ערכו יהיה . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר