עמוד:200

ההוראה TEST בדומה להוראה CMP שמשווה ערכים של שני משתנים , ההוראה TEST נועדה לעריכת השוואה לוגית בין ערכים של שני משתנים באמצעות הפונקציה . AND בהוראה זו , בניגוד להוראה , AND תוצאת הפעולה אינה נשמרת ולכן ערכו של אופרנד היעד אינו משתנה . אופרנד מקור , אופרנד יעד TEST שמשמעותה אופרנד מקור AND אופרנד יעד צירופי האופרנדים האפשריים בהוראה זו מוצגים בטבלה . 5 . 3 הדגלים המושפעים מהוראה זו הם : . SF , ZF , PF מאחר שגודל הנתון לא משתנה , הדגלים CF ו 0 ^ נקבעים לערך . 0 דגל AF אינו מושפע מביצוע ההוראה . [ דוגמה 5 . 16 א . מה יהיה ערכו של דגל האפס לאחר ביצוע סדרת ההוראות שלהלן ! test al , OFh mov al , 00000101 b ב . מהו הערך שיש לרשום באופרנד המקור כדי שביצוע ההוראה TEST על AL יציג רמה לוגית 1 בדגל האפס ? פתרון התוצאה של ההוראה : TEST 00001111 00000101 AND 00001111 היא : . 00000101 הערך הזה שונה מאפס ולכן ערכו של דגל האפס הוא . 0 ערך אופרנד המקור יכול להיות : . lFh iN OFOh באופן כללי כל ערך שבו ארבע הסיביות התחתונות הן 0 יגרום לדגל האפס לקבל . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר