עמוד:199

5 . 6 . 5 הפונקציה הלוגית "לא" NOT פונקצית השלילה "לא" הנקראת גם NOT הופכת ערכה של סיבית כמוצג בטבלת האמת הבאה : פונקציה זו ממומשת על-ידי ההוראה NOT בה יש ש אופרנד אחד המשמש מקור ויעד כאחד . אופרנד NOT כאשר האופרנד יכול להיות אוגר או תא בזיכרון , אך לא קבוע . הוראה זו אינה משפיעה על אוגר הדגלים . לדוגמה , התוצאה של ביצוע ההוראה not al כאשר ערכו של AL הוא 01001101 מוצגת באיור הבא ו שאלה 5 . 25 כתבו הוראות המציגות מספר בשיטת המשלים ל , 2- ללא שימוש בהוראת NEG איור 5 . 17 דוגמה לפעולת NOT איור 5 . 16 טבלת האמת של פעולת NOT

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר