עמוד:198

הפונקציה הלוגית XOR ( או-מוציא ) מיושמת על-ידי ההוראה אופרנד מקור , אופרנד יעד XOR שמשמעותה : אופרנד מקור XOR אופרנד ידע rr . אופרנד יעד נדגים את ביצוע הפונקציה XOR על הערכים : 26 h ^ 35 h 26 h = 00100110 XOR 35 h = 001 10101 1311 = 00010011 : / 7 AOTV 7 / 7 אחד השימושים הנפוצים בהוראת XOR הוא לאיפוס ערך של אוגרים . במקום לרשום הוראת העברה mov ax , 0 יעיל יותר לרשום xor ax , ax ביצוע הוראות לוגיות ובכללן XOR מהיר יותר משום שהרכיבים האלקטרוניים מהם בנוי המחשב הם רכיבים שמבצעים פעולות לוגיות ; הפעולות האריתמטיות מבוצעות על-ידי מעגלים שהם עצמם מורכבים מרכיבים לוגיים , ולכן ביצוע פעולה לוגית מהיר יותר מביצוע פעולה אריתמטית או הוראת העברה . איור 5 . 15 טבלת האמת של פינקצית XOR

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר