עמוד:197

במקרה כזה ההשוואה לפעולות הדרושות במשימה תכשל . ניתן לפתור את הבעיה אם נוסיף מיסוך עם פעולת AND המאפסת את הפעילויות המיותרות ונרשום את ההוראות הבאות י פעולות הדרושות למשימה mov al , worker I ; הפעולות המשותפות לשני העובדים or al , worker 2 ; איפוס פעולות מיותרות ; and al , operation האם פעולות המשימה = לפעולות המשותפות לשני העובדים ? ; operation cmp al , operation לבדיקה , עקבו אחר ביצוע הפעולות הלוגיות . שאלה 5 . 24 לביצוע משימה מסוימת דרושים שני אנשים שתכונותיהם משלימות זו את זו . לכל אדם בודקים 8 תכונות , כאשר כל תכונה שמתקיימת מסמנים ב1- וכל תכונה שאינה מתקיימת מסמנים ב . 0- אם לדוגמה , תכונות של אדם אי הן : 11001000 ותכונות של אדם ב' הן , 00110111 .- אזי התכונות של שניהם משלימות זו את זו . הניחו כי חפיפה בתכונות של שני האנשים אפשרית . רשמו קטע של תכנית הבודק אם התכונות של שני אנשים משלימות זו את זו ואם כן - שם 1 באוגר , AL אחרת ערכו יהיה . 0 5 . 6 . 4 הפונקציה הלוגית "או-מוציא" XOR הפונקציה הלוגית "או מוציא" , XOR ) קיצור של ( exclusive OR מסומנת על-ידי האופרטור , © פועלת על שתי סיביות ומוציאה כתוצאה 1 רק כאשר ערך אחד משתי הסיביות הוא ; 1 בכל מקרה אחר התוצאה היא . 0 איוו 5 . 14 דוגמה לאיחוד הפעולות ששני העובדים יודעים לבצע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר