עמוד:196

פתרון נציג את הפעילויות הדרושות לביצוע המשימה במשתנה operation מטיפוס בית תסמן את הסיביות שמיקומן 6 , 3 , 2 , 0 ב . 1- סיביות אלו מייצגות את הפעילויות 1 , 3 , 4 , 7 ( זכרו כי מיקום הסיבית הראשונה בבית היא . ( 0 את ההכשרות של שני העובדים אותם בודקים נייצג במשתנים . worker 1 , worker 2 איור 5 . 13 מתאר שימוש בפעולת OR כדי להציג הפעולות ששני העובדים יודעים לבצע כעת ניתן להשוות את תוצאת פעולת ה011- לפרטי המשימה הדרושה . נרשום קטע התכנית המבצע את הפעולות הדרושות : פעולות הדרושות למשימה ; mov al , worker I הפעולות המשותפות לשני העובדים or al , worker 2 ; האם פעילויות המשימה = להכשרות המשותפות לשני העובדים ;? cmp al , operation חשבו , מה קורה אם העובדים יכולים לבצע משימות נוספות ? לדוגמה , עובד אי יודע לבצע פעולות : 1 , 2 , 3 , 6 , 7 ועובד ב' מבצע את הפעולות ? 4 , 3 אם נבדוק את תוצאת פעולת OR בין הפעולות שעובד א' יודע לבצע עם הפעולות שעובד ב' יודע לבצע נקבל ששניהם יחד יודעים לבצע את הפעולות ו 1 , 2 , 3 , 4 , 6 ו . 7- איור 5 . 13 פונקצית OR לאיחוד הפעולות ששני העובדים יודעים לבצע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר