עמוד:195

הוראת אסמבלי המיישמת את הפונקציה OR נרשמת במבנה הבא ! אופרנד מקור , אופרנד יעד OR שמשמעותה אופרנד המקור OR אופרנד היעד <— אופרנד היעד פעולת מיסוך באמצעות ההוראה , OR קובעת את הערך " 1 " לחלק מהסיביות , ומשאירה את שאר הסיביות ללא שינוי . לדוגמה , נמסך את ערך הסיביות שהאינדקסים שלהם הם 6 ו7- ( שהן הסיביות השביעית והשמינית בבית ) של אופרנד היעד ל1- ושאר הסיביות תשארנה ללא שינוי . לשם כך נבחר במסיבה 11000000 ונרשום את ההוראה 1 or cl , 11000000 b פעולת המיסוך של ההוראה OR מתוארת באיור , 5 . 12 אם נניח כי לפני ביצוע ההוראה ערכו של ^ היה . 0 B 2 h נדגים את השימוש במיסוך עם פעולת OR בבעיה הבאה . [ דוגמה ^ 5 . 15 במשרד הגדירו משימה מסוימת , המורכבת ממספר פעילויות מתוך סדרה של 8 פעילויות סטנדרטיות . את המשימה צריכים לבצע שני אנשים , כך שאת כל אחת מהפעילויות הדרושות יכול לבצע לפחות אחד מהם . לדוגמה משימה מורכבת מפעילויות מס . 1 , 3 , 4 , 7 יכולה להתבצע על-ידי עובד שההכשרה שלו כוללת את הפעולות 1 ו7- ועובד שני שהכשרתו כוללת את הפעולות 3 ו . 4- יש לכתוב קטע תכנית הבודק אם קיימים שני עובדים שיחד יכולים לבצע את המשימה הדרושה . איור 5 . 12 פעולת המיסוך של ההוראה OR

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר