עמוד:192

פתרון נייצג טופס בקשה וטופס פרטים אישיים במשתנים מטיפוס בית , כאשר כל סיבית מייצגת תכונה מסוימת . הסיביות שערכן 1 מסמלות לנבדק יש תכונה זו והסיביות שערכן 0 מסמלות שתכונה זו אינה קיימת בנבדק . כדי לבדוק התאמה בין טופס בקשה וטופס פרטים אישיים יש לבצע את הבדיקות הבאות ו כדי לבדוק אם יש התאמה מלאה , נשווה את טופס הבקשה של לקוח מול טופס פרטים אישיים של בן זוג פוטנציאלי . כדי לבדוק אם יש התאמה חלקית , נמסך בעזרת פעולת AND את טופס הבקשה עם טופס התכונות של בן הזוג הפוטנציאלי . תוצאת המיסוך תאפס את כל הסיביות שלקוח סימן 0 ואילו הסיביות שהלקוח סימן 1 לא ישתנו . לדוגמה 10010110 01101001 טופס בן זוג 11011111 לאחר פעולת 10010110 AND נתבונן בדוגמה נוספת בה אין התאמה חלקית . טופס הפרטים האישיים של בן הזוג מכיל תכונות אחרות מהתכונות שצוינו בטופס הלקוח 1 טופס הלקוח - מסיכה [ 1100101 [ 110 פרטים אישיים של בן זוג פוטנציאלי 01011101 לאחר פעולת § 00101 § 0 AND הסיביות המוקפות במשבצת מדגישות את הסיביות שסומנו כ1- בטופס הבקשה של הלקוח וב0- בטופס של בן הזוג הפוטנציאלי . ניתן לראות כי תוצאת פעולת המיסוך יוצרת מספר שונה מהמספר שקיים בטופס הלקוח . תחילה נגדיר את המשתנים והאתרים בהם נשתמש ונרשום אלגוריתם מתאים . המשתנים והאוגרים client יכיל את טופס הבקשה שסימן הלקוח partner מכיל טופס פרטים אישיים של בן הזוג הנבדק BL בו נאחסן את תוצאת הבדיקה AL אוגר עזר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר