עמוד:187

וכך התקבל . AX = FFFBh כאשר המספר שמאוחסן באוגר AL הוא חיובי , הסימן יורחב בהתאם לאוגר , AH לדוגמה : mov al , OFBh ; al < - OFBh Bh cbw ; ah = Oh , al = O 7 Bh ההוראה ( Convert Word to Double Word ) CWD כאשר יש צורך לחלק שני מספרים מכוונים בגודל מילה , נשתמש בפעולה דומה , שמבצעת ההוראה , CWD המרחיבה מילה למילה כפולה . לאחר ביצוע , CWD המילה עם הסימן שבאתר AX תורחב למילה כפולה מכוונת באוגרים . DX : AX מבנה ההוראה : - CWD j ui 07 £ 1 . 8 א . חילוק מספרים מכוונים מטיפוס בית mov cl , OCH ; cl < - 12 D cbw ; ah « - OFFH mov al , 0 A 1 H ; al < - 95 D שארית , alh = lld מנה idiv cl ; al = 7 d ב . חילוק מספרים מכוונים מטיפוס מילה mov ex , 012 CH ; ex < - 300 D cwd ; dx « - 0 FFFFH mov ax , 0 EBE 5 ; ax ^ 5147 D שארית , dx = 47 d מנה idiv ex ; ax = 17 d שאלה 5 . 22 כתבו תכנית המחשבת את העצרת של מספר pnwnn n בתא זיכרון מטיפוס בית . התכנית בודקת אם החישוב יצר גלישה ואם כן משימה במשתנה a את הערך 1 ( אחרת ערכו . ( 0 לדוגמה חישוב של : 5 ! 5 ! = 1-2-34-5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר