עמוד:186

לדוגמה : mov ex , 012 Ch ; ex < - 3 OOd mov ax , 141 Bh ; ax ^ 5147 fd mov dx , 0 ; dx < -0 שארית , dx = 47 d מנה div ex ; dx : ax <— ax / cx , ax = 17 d הוראה / D / V פועלת באופן דומה . בהוראות חילוק אם המנה גולשת מיכולת הייצוג של אוגר היעד AL ) או ( AX התכנית מופסקת באמצעות פעולה הנקראת "פסיקה , " עליה נרחיב בפרק הבא . כל הדגלים אינם מוגדרים בהוראות החילוק . 5 . 5 . 3 הוראות להרחבת הסימן כאשר מחלקים שני מספרים מכוונים עלולה להתעורר בעיה כיוון שההוראה idiv דורשת שחלק מהמספר המוכפל יהיה באוגר AX שגודלו 16 סיביות . במקרה כזה , נשתמש בהוראה CBW הממירה בית למילה . ההוראה ( Convert Byte to Word ) CBW CBW היא ללא אופרנדים והיא פועלת תמיד על האוגר AL אותו היא מרחיבה למילה שמאוחסנת באוגר AX כתוצאה מהרחבת המילה , הסימן של הבית AL - מועתק לאוגר . AH לדוגמה : cbw ; ah = OFFh , al = OFBh mov al , OFBh ; al < - OFBh = 5 h איור 5 . 6 חילוק מספרים מטיפוס מילה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר