עמוד:184

כאשר מכפילים נתונים מטיפוס מילה , התוצאה המתקבלת היא מטיפוס מילה כפולה והיא נשמרת בשני אוגרים f באתר DX נשמרת המילה העליונה של התוצאה ובאוגר AX נשמרת המילה התחתונה של התוצאה , כמתואר באיור 15 . 4- תוצאת החישוב היא 82 F 37 h כאשר ; AX * - 2 F 37 h DX < - 0008 h הוראת IMUL למספרים מכוונים פועלת באופן דומה , כאשר אופרנד המקור מוגבל לתחום מ128- עד + 127 עבור כפל בתים , ומ32768- עד + 32767 עבור כפל מילים . הוראות הכפל משפיעות על הדגלים הבאים : דגל הגלישה מורם כאשר התוצאה חורגת מהטיפוס המתאים , כלומר אם לא ניתן לאחסן את התוצאה במילה אחת ( בכפל בתים ) או במילה כפולה ( בכפל מילים , ( הדגלים 0 ¥ - ) CF ייקבעו לערך ; 1 אחרת הם יאופסו . כל שאר הדגלים אינם מוגדרים . בהוראה IMUL הפועלת על מספרים מכוונים הכלל לגבי ערכם של 0 ¥ -- \ CF דומה . במקרה שתוצאת הכפל היא שלילית , הסימן מורחב לאוגר המשמעותי יותר . לדוגמה : cl = 0 F 952 h mov el , OAlh ; cl < -OAlh mov al , 12 h ; al < - 12 h imul cl ; ax « -al

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר